Betingelser
De generelle betingelser
 • Betingelserne vedrører din brug af Ad2.dk og er betingelser imellem dig (brugeren) og Ad2.dk (udbyder).
Om Ad2.dk
 • Ad2.dk er en online webbaseret tjeneste hvor brugerne viser grafiske annoncer og text annoncer på sin hjemmeside, blog eller webshop. Hver visning optjener et antal credits.
 • Brugeren kan selv få vist sine grafiske annoncer og text annoncer på andre brugeres hjemmesider, blogs eller webshops. Disse visninger byttes med de credits der er optjent jfr. Ovenstående.
 • Der byttes på denne måde credits med andre brugere i netværket. Ad2.dk bytter visninger i forholdet 8:9.
 • Ad2.dk er har tilhørende kontaktoplysninger:

  Ad2.dk
  Tømmerup Stationsvej 10
  2770 Kastrup,
  Danmark
  CVR 39973901
  Email info@ad2.dk
Profiler
 • For at anvende Ad2.dk skal brugeren have oprettet en unik profil. Profiler målrettes relevante annoncer for den pågældende profils egne annoncer dennes indtastede data.
 • Alle oplysninger på en profil skal være korrekt angivet. Brugeren er forpligtet til løbende at opdatere disse oplysninger. Hvis forkerte oplysninger angives kan brugeren og profilen uden varsel lukkes ned af Ad2.dk uden forudgående advarsel.
 • I forbindelse med oprettelsen af en profil på Ad2.dk får brugeren tildelt en automatisk 4 cifret pinkode. Denne kode er i første omgang et midlertidigt password og kan ændres på brugerens profil til hver en tid.
 • Adgangskoder er personlige. Adgangskoder må ikke udleveres til andre.
Rettigheder og licens
 • Ad2.dk besidder alle rettigheder, ejendomsret, patentrettigheder, ophavsrettigheder, og varemærkerettigheder til Ad2.dk tjenesten.
 • Ad2.dk anvender software hvor rettighederne tilhører tredjemand og hvor Ad2.dk har brugsretten.
 • Ad2.dk forbeholder sig ret til at retsforfølge enhver der krænker Ad2.dk rettigheder.
Kommunikation imellem Ad2.dk og brugeren
 • Ved at godkende betingelserne fra Ad2.dk accepteres samtidig at vi kan rette henvendelse til dig.
 • Du accepterer at Ad2.dk kan sende Emails til dig på den Email-adresse, som du har anført på din profil.
 • Har du udleveret dit mobiltelefonnummer til Ad2.dk accepterer du ligeledes at Ad2.dk kan sende SMS til dig.
Sletning af konto, profil og ophørelse af aftale
 • Ad2.dk er til enhver tid fult ud berettiget til at suspendere og slette en profil. I det tilfælde kan Ad2.dk ikke anvendes længere af den pågældende bruger.
 • En bruger kan ikke oprette et krav mod Ad2.dk hvis denne suspenderes eller slettes af Ad2.dk
 • En bruger kan til enhver tid slette sin profil. En profil kan slettes når brugeren er logget ind på din profil på Ad2.dk.
 • Hvis en bruger sletter sin profil bortfalder den givne credits saldo og credits anses som tabt.
Version
 • Dette er version 1.0 af Ad2.dk betingelser dateret den 30/10/19.


Privatlivspolitik - Cookiepolitik - Betingelser - FAQ
Copyright 2020 Ad2.dk

Tømmerup Stationsvej 10
2770 Kastrup, Danmark
CVR 39973901
Email info@ad2.dk